Novosti i obavijesti

[Luceed] [Webshopovi] Fiskalizacija pratećih dokumenata

PON, 30.03.2020. | 16:36 h


Od 01.04.2020. uvodi se obveza fiskalizacije pratećih dokumenata (ponuda, nalog prodaje...) na kojima se navodi plaćanje koje se fiskalizira (gotovina, kartice...).

U Luceedu je na novoj verziji omogućena fiskalizacija ponuda, naloga prodaje i drugih veleprodajnih dokumenata na kojima je na kartici "Plaćanja" upisano fiskalno plaćanje.

Da bi se dokumenti fiskalizirali potrebno je za pojedino skladište i veleprodajni dokument upisati oznaku naplatnog uređaja, što je detaljnije objašnjeno u priloženoj uputi.

Ukoliko se prateći dokument snima na skladište koje se nalazi u poslovnoj jedinici koja nije dosad fiskalizirala i nije prijavljena u Poreznu, tada je potrebno provesti i prijavu poslovnog prostora u Poreznoj i prijavu poslovne jedinice u Luceedu na opciji "Administracija/Osnovne postavke".

Potrebno je provjeriti i vrste plaćanja na opciji "Matični podaci/Ostalo/Vrste plaćanja", da je na svim vrstama plaćanja koja se koriste na ponudama, nalozima prodaje i drugim pratećim dokumentima, ispravno definiran "Tip fiskalnog plaćanja". Tipovi koji se fiskaliziraju su: G - gotovina, K - kartice, C - ček i O - ostalo.

 

PITANJA I ODGOVORI

Dobili smo veliki broj upita vezanih uz fiskalizaciju pratećih dokumenata koja je jučer krenula, stoga šaljemo objašnjenja u obliku Pitanja/Odgovor, kako bismo smanjili nedoumice vezane za ovu temu.

 

Trebamo li fiskalizirati popratne dokumente i odnosi li se fiskalizacija popratnih dokumenata na nas?

Ako je korisnik obveznik fiskalizacije, ako je isporuka robe ili obavljanje usluge započelo ili je izvjesno da će do toga doći, te se na pratećem dokumentu (ponuda, nalog prodaje...) navodi plaćanje koje je fiskalno onda je potrebno fiskalizirati i prateće dokumente s fiskalnim plaćanjem.

U Luceedu će se fiskalizirati prateći dokumenti koji na kartici "Plaćanja" imaju upisano fiskalno plaćanje.

Potrebno je provjeriti vrste plaćanja na opciji "Matični podaci/Ostalo/Vrste plaćanja", da je na svim vrstama plaćanja koja se koriste na ponudama, nalozima prodaje i drugim pratećim dokumentima, ispravno definiran "Tip fiskalnog plaćanja". Tipovi koji se fiskaliziraju su: G - gotovina, K - kartice, C - ček i O - ostalo.

 

Što je potrebno napraviti ako imamo integrirani Webshop?

Webshop narudžbe koje se automatski snimaju u Luceed preko API-a u naloge prodaje neće se moći snimiti ukoliko se na njima pošalje fiskalno plaćanje, a u Luceedu ne bude upisana oznaka naplatnog uređaja za dokument koji se snima (nalog prodaje) i skladište na koje se snima narudžba. Iz tog razloga je potrebno ispravno podesiti oznake naplatnih uređaja.

Novom postavkom "Fiskalizacija naloga prodaje" regulira se fiskalizira li se nalog prodaje po snimanju ili u trenutku isporuke.

 

Što je potrebno napraviti ako nemamo integriani Webshop nego se nalozi prodaje unose ručno?

Za ručno upisane naloge prodaje također je potrebno unijeti oznake naplatnog uređaja, na što će Luceed i upozoriti prilikom snimanja naloga prodaje.

 

Trebamo li nešto prijavljivati poreznoj upravi?

Ukoliko se prateći dokument snima na skladište koje se nalazi u poslovnoj jedinici koja nije dosad fiskalizirala i nije prijavljena u Poreznu, tada je potrebno provesti prijavu poslovnog prostora u Poreznoj i prijavu poslovne jedinice u Luceedu na opciji "Administracija/Osnovne postavke". Ako je PJ na kojoj se nalazi skladište već prijavljeno nije potrebno ništa prijavljivati u PU, ali se oznake naplatnih uređaja trebaju unijeti u interni akt.

 

Da li se plaćanje virmanom fiskalizira?

Tipovi fiskalnog plaćanja koji se fiskaliziraju su: G - gotovina, K - kartice, C - ček i O - ostalo. Tip fiskalnog plaćanja "T - transakcijski račun" se ne fiskalizira. Hoće li se plaćanje virmanom fiskalizirati ovisi koji tip fiskalnog plaćanja je definiran za tu vrstu plaćanja.

 

Može li se naknadno na prateći dokument dodati fiskalno plaćanje i fiskalizirati?

Da, kroz izmjenu dokumenta dodaje se fiskalno plaćanje na karticu "Plaćanja" i po snimanju izmjene fiskalizira se dokument.

 

Je li potrebno dodavati OIB na radnike?

OIB radnika se kod fiskalizacije pratećih dokumenata ne šalje.

 

Je li potrebno nešto mijenjati na ispisima?

Na ispisima dokumenata već je podržan ispis ZKI i JIR-a.

 

Mogu li se raditi izmjene po maloprodajnom računu prije snimanja (npr. naknadno dodati još jedan artikl kojeg nema na nalogu)?

Da, mogu se, jer se maloprodajni račun zasebno fiskalizira. Može se i, ako je potrebno, promijeniti način plaćanjana maloprodajnom računu prije samog snimanja računa.

 

Da li se fiskalizacija popratnih dokumenata primjenjuje i na maloprodajnima skladištima (npr. maloprodajna skladišta po poslovnicama)?

Ako se kreira NP na maloprodajnom skladištu onda je potrebno i na tom skladištu postaviti fiskalizaciju za veleprodajne dokumente.

 

Javlja se poruka na nalozima prodaje da ne može upisati fiskalni broj jer nije upisana oznaka naplatnog uređaja, te se ne može snimiti dokument, a navedena su plaćanja koji imaju tip fiskalnog plaćanja T. Za to skladište i dokument nije naveden naplatni uređaj.

Ukoliko se na kartici "Plaćanja" unese bilo koja vrsta plaćanja, treba se dodijeliti naplatni uređaj. Virmansko plaćanje nema potrebe unositi na karticu "Plaćanja", ali ako se unese, mora biti dodijeljen naplatni uređaj.

 

Imamo Webshop koji nije integiran sa Luceedom. Dobivamo narudžbe na mail preko kojih radimo MP račune za kupca, nalozi prodaje se ne rade. Da li su potrebna dodatna podešavanja vezano za fiskalizaciju popratnih dokumenata?

Ako nema naloga prodaje ili drugih popratnih dokumenata, nema ni fiskalizacije pratećih dokumenata.

 

Koja je procedura za izmjenu naloga prodaje uz postavku "Fiskalizacija naloga prodaje" postavljenu na "Snimanje"?

Kroz izmjenu naloga prodaje mogu se mijenjati i unositi podaci koji ne utječu na iznos dokumenta. Ukoliko je potrebno mijenjati stavke, kupca, vrstu plaćanja ili neki drugi podatak koji se ne može mijenjati kroz izmjenu potrebno je kreirati novi nalog.

Originalni nalog može se stornirati na način da mu se promijeni status, makar u Zakonu ne piše da je to potrebno. Kreiranje novog naloga prodaje iz originalnog ne bi smjeli raditi jer će se kopirati i način plaćanja i odmah fiskalizirati.

 

Koja je procedura za izmjenu naloga prodaje uz postavku "Fiskalizacija naloga prodaje" postavljenu na "Isporuka"?

Nalog prodaje moguće je mijenjati u potpunosti, sve dok nije izvršena isporuka i u tom trenutku nalog fiskaliziran.

 

Koji podaci se šalju u Poreznu kod fiskalizacije pratećeg dokumenta?

Podaci koji se šalju u Poreznu su datum i vrijeme slanja, datum i vrijeme kreiranja dokumenta, OIB firme, fiskalni broj i ukupni iznos dokumenta.

 

Da li se moraju fiskalizirati skladišni dokumenti?

Na skladišnom dokumentu se ne navodi plaćanje, pa se ne trebaju niti fiskalizirati.

 

Odnosi li se fiskalizacija popratnih dokumenata na poslovanje hotela u "Recepciji"? Do sada nismo koristili Skladišta niti veleprodajne dokumente.

Fiskalizacija se u Luceed-u provodi prilikom upisa načina plaćanja u veleprodajne dokumente (npr. nalog prodaje ili ponude). Ukoliko ne koristite veleprodajne dokumente i izdajete samo maloprodajne račune onda se ovo ne odnosi na Vas.

 

Na upisu naplatnog uređaja, kod odabira Tip-a, nemam opciju veleprodajni dokumenti.

Potrebno je povući novu verziju Luceed-a, ugasiti Luceed i ponovo ga pokrenuti.

 

Na ispisu pratećeg dokumenta ne ispisuje vrstu plaćanja dodanu u zaglavlje dokumenta?

Vrstu plaćanja upisanu u zaglavlje dokumenta više nije moguće koristiti na ispisima. Zbog fiskalizacije koriste se plaćanja upisana na kartici "Plaćanja". Ukoliko je potrebna pomoć oko prilagodbe ispisa potrebno je kontaktirati Luceed podršku.