Usluge

Servis i održavanje računala i IT opreme

Usluge servisa

U našem servisu vršimo usluge nadogradnje, dijagnoze kvara i popravka PC računala.

U jamstvenom roku svi popravci, te nadogradnje računala komponentama kupljenim u e-Sustavima d.o.o., su besplatne. Za ostvarivanje jamstvenih prava potrebno je predočiti jamstveni list, a jamstvena naljepnica na računalu ne smije biti oštećena, tj. upućivati da je kućište bilo prethodno otvarano (ponovno lijepljenje i sl.) izvan našeg servisa i od neovlaštenih osoba. Usluge rada u servisu za računala koja nisu pod našim jamstvom, te radnje koje nisu pokrivene jamstvom naplaćuju se prema sljedećem cjeniku.

Cijena radnog sata iznosi 200,00 kn (26,54 €) (u cijenu nije uključen PDV).

ZAMJENA ILI UGRADNJA te instalacija eventualnih upravljačkih programa za sljedeće komponente naplaćuje se 0,5 radnih sati tj. 75,00 kn (9,95 €):

 • optički uređaji (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD+/-RW)
 • tvrdi diskovi (dogradnja)
 • RAM memorijski moduli
 • hladila
 • ventilatori
 • grafičke, zvučne i mrežne kartice
 • faks – modemi

ZAMJENA ILI UGRADNJA matične ploče, kućišta ili procesora te instalacija eventualnih upravljačkih programa, naplaćuju se 1 radni sat tj. 200,00 kn (26,54 €). Prilikom ugradnje više komponenata obračunava se ugradnja komponente sa najvećom cijenom (minimalno 1 radni sat).

SITNI POPRAVCI u slučaju kada je kvar moguće otkloniti odmah i bez potrebe za ostavljanjem računala u servisu (npr. pogrešno postavljene opcije uređaja u BIOS-u/UEFI-ju, pogrešno postavljeni "jumperi" i sl.) naplaćuju se 0,5 radnih sati tj. 75,00 kn (9,95 €).

Instalacija licenciranog korisničkog (uslužnog) programa (npr. antivirusni programi, Microsoft Office, Nero, itd.) naplaćuje se 0,5 radnih sati tj. 75,00 kn (9,95 €).

Preuzimanje i snimanje upravljačkih programa, priručnika i drugo na CD medij + medij, naplaćuju se 0,5 radnih sati tj. 75,00 kn (9,95 €).

Sljedeće radnje naplaćuju se 1 radni sat tj. 200,00 kn (26,54 €):

 • dijagnostika kvara računala
 • preventivno održavanje računala – ispitivanje i čišćenje
 • pronalaženje i uklanjanje virusa sa računala
 • ispitivanje ispravnosti komponenata koje nisu kupljene u e-Sustavima d.o.o.

Slaganje PC konfiguracije (fizičko sastavljanje komponenata u kompletno računalo) naplaćuje se 1 radni sat tj. 200,00 kn (26,54 €).

Izrada sigurnosnih kopija (eng. backup) podataka sa ispravnih tvrdih diskova na CD ili HDD (po jednom CD mediju tj. svakih 700 MB) naplaćuje se 1 radni sat tj. 200,00 kn (26,54 €). Ukoliko je na tvrdom disku oštećen file system ili postoje druga oštećenja uz koja je moguće povući određene podatke, bez popravljanja ili otvaranja tvrdog diska, backup se naplaćuje 1,5 radni sat tj. 225,00 kn (29,86 €) (po CD mediju podataka tj. svakih 700 MB).

(Re)instalacija operativnog sustava naplaćuje se 1.5 radni sat tj. 225,00 kn (29,86 €).

Napomena: sve navedene cijene su izražene BEZ PDV-a

Usluge održavanja

Usluga održavanja podrazumjeva održavanje optimalnog rada svih dijelova informatičkog sustava, bilo da se radi o obavljanju redovitih radnji i zahvata radi održavanja ili o intervencijama po potrebi.

Tako se i usluga održavanja ovisno o potrebama korisnika može realizirati na dva osnovna načina:

 • održavanje prema ugovoru sa paušalnim plaćanjem
 • intervencije po potrebi

Usluge održavanja prema ugovoru zasnivaju se na broju radnih sati mjesečno ili po broju računala, a obuhvaćaju slijedeće:

 • instalacija poslužitelja (eng. server)
 • održavanje optimalnog rada poslužitelja
 • instalacija radnih stanica
 • održavanje optimalnog rada radnih stanica
 • minimalno jednu obaveznu kontrolu sustava mjesečno
 • redovito instaliranje potrebnih servisnih paketa (eng. service pack) i zakrpi na poslužitelj i radne stanice
 • ažuriranje i nadogradnja antivirusnog programa
 • osiguravanje pravilne izrade sigurnosnih kopija (eng. backup) podataka
 • intervencije u roku 24 sata od poziva
 • hitne intervencije u roku 4 sata od poziva

Održavanje tj. intervencije po potrebi naplaćuju se po radnom satu (ovisno o zahtjevanoj usluzi) ili jedinstvenom cijenom ukoliko se radi o instalaciji.

Trebate servis ili održavanje svojih računala i druge IT opreme?

Pošaljite upit

+385 (0)91 6183 300