Novosti i obavijesti

Pojednostavljene obrasca OPZ-STAT

PON, 31.12.2018. | 13:39 h


Nove odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak stupaju na snagu 1. siječnja 2019., to znači da se primjenjuju na sve isplate nakon 1. siječnja 2019. godine (i na plaću za prosinac 2018. koja se isplaćuje u siječnju 2019. godine).
Nove odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima stupaju na snagu 1. siječnja 2019., to znači da se primjenjuju na sve obračune nakon 1. siječnja 2019. godine (na plaću za siječanj 2019. koja se isplaćuje npr. u veljači 2019. godine).

Pojednostavljenje Obrasca OPZ-STAT uz dostavu jednom godišnje.


 

Porez na dodanu vrijednost

 • Smanjenje porezne stope PDV-a na 13% za pojedine proizvode i to na isporuku:
  - živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
  - svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
  - svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi;
  - žive ribe;
  - svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka;
  - svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice;
  - svježeg ili rashlađenog povrća, korjena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće;
  - svježeg i suhog voća i orašastih plodova;
  - svježih jaja peradi, u ljusci;
 • Smanjenje porezne stope PDV-a na 13% za usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.
 • Smanjenje porezne stope na 5% svih lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.
 • Mijenja se odredba o primjeni snižene stope PDV-a na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje tako da su brisane riječi: "u svim fizičkim oblicima" te su dodane riječi: "osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja".
 • Vezano za izmjenu snižene stope za novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, izmijene su obavljene na način da su brisane riječi: "otisnute na papiru" kako bi se izjednačila stopa PDV-a za knjige, novine i časopise neovisno o tome u kojem su obliku te su dodane riječi: "osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja".
 • Upisivanje u registar obveznika PDV-a i tijekom godine poreznih obveznika koji su i tijekom razdoblja (godine) oporezivanja ostvarili isporuke u vrijednosti većoj od praga za upis u registar obveznika PDV-a (300.000,00 kn).

 

Dohodak i doprinosi

 • Povećanje iznosa porezne osnovice do 30.000,00 kn za primjenu porezne stope od 24%. Primjena stope 36% na poreznu osnovicu iznad 30.000,00 kn.
 • Neoporeziva isplata nagrade za radne rezultate i drugih oblika dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje (primjena već od 1. prosinca 2018.).
 • Godišnji porez na dohodak će se plaćati po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna.
 • Član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj člankom 21. stavkom 2. ovoga Zakona odnosno člankom 37. stavkom 2. ovoga Zakona (umnožak prosječne plaće u RH (link) i koeficijenta 0,65 što je za 2019. godinu 5.491,20 kn) i doprinosa prema osnovi temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba. Za člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge koji je osiguran po osnovi radnog odnosa i korisnik je mirovine, osim ako je korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, ne utvrđuje se ova obveza doprinosa.
 • Ukidanje dva doprinosa na osnovicu i to:
  - doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i
  - doprinosa za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%.
 • Povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%