Novosti i obavijesti

[Luceed] Izmjene u PDV stopama od 01.01.2019.

SUB, 29.12.2018. | 11:55 h


Od 01.01.2019. snižena je PDV stopa na 13% za pojedine proizvode: isporuku živih životinja, svježe meso, ribu, povrće, voće, jaja, mahunasto suho povrće i dječje pelene.

Smanjenje stope na 5% primjenjuje se i na sve bezreceptne lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode. Smanjenje na 5% vrijedi i za elektronička izdanja knjiga, udžbenika i ostalih publikacija.

U Luceedu je osim pojedinačne izmjene na artiklu moguće izmijeniti tarifu za više odabranih artikla odjednom učitavanjem iz excela ("Alati->Učitavanje artikala") ili opcijom "Izbornik->Izmijeni podatke na vezane šifrarnike" u šifrarniku artikala (označe se artikli i nakon odabira opcije bira se šifrarnik "Porezna tarifa" i odgovarajuća nova tarifa).

VAŽNO: Promjenu tarife je potrebno odraditi nakon 01.01.2019. prije početka rada u novoj godini jer odmah po promjeni obračunava se nova tarifa. Isto tako, inventuru na 31.12. i prijenos početnog stanja je potrebno odraditi prije izmjene tarifa kako bi se na inventuri ispravno evidentirala stara tarifa.