Početna › Poslovni softver › Ugostiteljstvo

Poslovni softver › Ugostiteljstvo

Blagajna – unos računa

 • jednostavan i brz unos podataka – podržan rad sa ekranima osjetljivim na dodir
 • mogućnost davanja popusta na cijeli račun ili samo na stavku ili popust na popust
 • unos artikla putem šifre, barkôda ili pretraživanjem u listi (preko šifre ili naziva)
 • podržane sve vrste plaćanja te mogućnost mješovitog plaćanja
 • prijenos podataka u Knjigu popisa (samo trgovačka roba) i Skladište (po normativu) nakon zaključenja dana
 • izdavanje R1 računa (odmah ili naknadno)
 • šifriran pristup stanju blagajne i otvaranje ladice
 • šifriran pristup unosu računa (preko šifre, ključa, RFID ključa ili kartice)
 • mogućnost izdavanja računa na osnovi radnog naloga
 • mogućnost ispisa računa u A4, A5 formatu sa logotipom
 • ispis i evidencija serijskih brojeva na računu

Skladište

 • ulaz materijala – unos primke na skladište
 • izlaz robe iz dnevnog prometa – razduženje po normativima
 • mogućnost definiranja neograničenog broja tipova dokumenata (za praćenje otpisa, razhoda i sl)
 • mogućnost definiranja neograničenog broja skladišta
 • kartica svakog materijala u zadanom periodu sa svim potrebnim podacima
 • stanje zalihe u svakom trenutku
 • inventura – unos stvarnog stanja zalihe, formiranje liste razlika, knjiženje razlika na kartice
 • rekapitulacija skladišnih dokumenata po pojedinom skladištu i tipu dokumenta
 • obračun po dobavljačima
 • meduskladišnica – praćenje prijenosa robe među lokalima

Normativi

 • jednostavan unos normativa po svakom prodajnom artiklu (povezivanje sa materijalom i skladištem)
 • izmjena normativa po potrebi
 • razduženje skladišta materijala prema pojedinom normativu

Knjiga popisa i Knjiga prometa (obrtnici)

 • ažuriranje podataka automatski kod zaključenja dana u Kasi
 • pregled Knjiga popisa i prometa sa stanjem u svakom trenutku
 • obračun Knjiga za zadani period
 • ispis Knjige u A4 formatu (cijela godina ili zadani period s donosom)

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”
Početna | Digitalizacija | Luceed | Odoo | Web hosting | Podrška | Servis | Kontakt
2010. - 2019. © e-Sustavi d.o.o., Dinarski put 22, 10000 Zagreb