Početna › Poslovni softver › Robno/materijalno poslovanje

Poslovni softver › Robno/materijalno poslovanje

Dokumenti

 • neograničen broj tipova dokumenata koje definira korisnik (primka, povratnica, otpis, otpremnica izdatnica, revers, itd)
 • dokument može biti ulazni, izlazni ili evidencijski (evidencija na kartici ili ne)
 • za svaki tip dokumenta može se vezati određeni tip cijene (npr. otpremnica - VPC)
 • neograničen broj skladišta koja definira korisnik (skladišta proizvoda ili materijala)
 • unos novog dokumenta može se raditi direktno ili iz nekog već postojećeg dokumenta uz potrebne izmjene
 • praćenje artikala i materijala u različitim valutama (preračunavanje cijena preko tečajne liste)
 • rabat po pojedinoj stavci ili odobravanje rabata prema rabatnim grupama (postotak rabata za određenu grupu i partnera)

Izvještaji

 • pregled i pretraživanje svih dokumenata (odvojeno po skladištima)
 • rekapitulacija određenog tipa dokumenta za zadano skladište, period i partnera
 • kartica pojedinog artikla u periodu sa svim podacima (ulaz, izlaz, stanje – količinski i financijski)
 • sumarna kartica artikala po partnerima (ukupni ulaz/izlaz komadno i financijsko za zadani period)
 • stanje skladišta po nabavnim cijenama, VPC i MPC
 • dnevnik skladišta za jedan ili sve tipove dokumenata u periodu

Katalog

 • formiranje kataloga artikala ili materijala
 • katalog za sve artikle/materijale ili za pojedinu grupu
 • parametri kataloga:
  • zadana valuta (preračunavanje po tečajnoj listi ili po zadanom tečaju)
  • po veleprodajnim ili maloprodajnim cijenama
 • ispis kataloga u A4 formatu

RUC

 • automatski obračun razlike u cijeni po izlaznim dokumentima (po metodi FIFO)
 • ručno povezivanje izlazne stavke s ulazom
 • obračun RUC-a u periodu po skladištu i tipu dokumenta (uvid u RUC po svakom dokumentu i kumulativ)
 • prijenos u Financijsko knjigovodstvo prema kontima koja definira korisnik

Proizvodnja

 • praćenje proizvodnje preko normativa ili radnih naloga
 • kartica radnih naloga (za određeno skladište materijala i proizvoda u periodu)
 • praćenje stanja radnog naloga
 • rekapitulacija radnih naloga u periodu
 • praćenje nezavršene proizvodnje

Ostale opcije

 • mogućnost ograničenog pristupa određenim opcijama u programu ovisno o statusu radnika (npr. može se odrediti da određeni radnik ne može vidjeti nabavne cijene ili ispisati izvještaj i sl.)

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”
Početna | Digitalizacija | Luceed | Odoo | Web hosting | Podrška | Servis | Kontakt
2010. - 2019. © e-Sustavi d.o.o., Dinarski put 22, 10000 Zagreb