Početna › Poslovni softver › Osnovni modul

Poslovni softver › Osnovni modul

Opis

Modul omogućuje evidenciju osnovnih podataka koji se operativno koriste u radu s programom. Povezan je sa svim ostalim djelovima programa. Postavljanjem opcija unutar modula direktno se utječe na princip rada aplikacije. Omogućuje postavljanje niza korisnih operativnih funkcija, kreiranje šifrarnika, kreiranje zaštitne kopije, određivanje prava zaposlenika i dr.

Modul je sastavljen od tri podmodula i to:

 1. Matični podaci
 2. Administracija
 3. Alati

Svaki od navedenih podmodula zadužen je za određeni dio funkcionalnosti koji se više ili manje koristi u programu.

Matični podaci

Podmodul sastavljen od šifrarnika koji se operativno koriste u radu s programom. Šifrarnici se popunjavaju proizvoljno i samostalno prema potrebama korisnika programa, dok je neke od njih moguće implementirati prilikom instalacije programa. Svakom od šifrarnika moguće je pristupiti iz bilo kojeg djela programa te ga dopunjavati, mjenjati ili pregledavati.

Dva osnovna šifrarnika su:

 1. Šifrarnik partnera
  • opći podaci o partneru
  • kontakti partnera s adresama
  • grupe partnera
  • veleprodajni dokumenti vezani uz partnera
  • ulazni računi od partnera
  • mogućnost podešavanja sheme kontiranja za partnera
  • pregled dokumenata (slika, ostalih datoteka) vezanih uz partnera
 2. Šifrarnik artikala
  • osnovni podaci
  • opisi artikla
  • popis barkôdova vezanih uz pojedini artikl
  • popis poslovnih jedinica na kojima je artikl vidljiv
  • pregled atributa artikla, dobavljača i dokumenata vezanih uz artikl
  • shema kontiranja vezana uz artikl
  • evidentirane promjene cijena po artiklu
  • aktivacija veze s web shopom
  • stanje zalihe artikla po skladištima
  • pregled prometa, narudžbi, rezervacija i skladišnih pozicija za artikla

Ostali šifrarnici:

  • mjesta
  • grupe mjesta
  • grupe partnera
  • skladišta – neograničeno
  • vrsta skladišta i skladišnih pozicija
  • grupe proizvoda
  • robne marke
  • carinske tarife
  • prodajne akcije – mogućnost kreiranja neograničenog broja prodajnih akcija
  • tečajna lista
  • bodovni sustav artikla/usluge – omogućuje sustav bodovanja kupaca
  • šifrarnik troškova
  • mjesta troška
  • tip troška
  • nositelja troška
  • vrste plaćanja – moguć unos proizvoljnog broja vrsti plaćanja

Administracija

Podmodul koji direktno određuje i definira principe rada programa. U njemu se definiraju operativna prava zaposlenika ili grupe zaposlenika, definira mogućnost pristupa pojedinih programskih modula ili kartica unutar samih modula. Omogućuje precizno definiranje postavki programa koje utječu na principe rada programa.

Dostupan je korisniku koji ima administratorska prava, dok je pristup ostalih korisnika onemogućen.

Alati

Podmodul sastavljen od alata koji olakšavaju rad u programu i omogućuju sigurnije korištenje.

Neke od kreiranih opcija:

 • kreiranje zaštitne kopije podataka
 • pregled svih mailova poslanih iz programa
 • učitavanje artikala i partnera (Excel > Luceed)
 • učitavanje tečajne liste
 • izvoz (eng. export) podataka u druge formate (CSV, WEB, XML, ENEL)
 • uvoz (eng. import) XML podataka

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”
Početna | Digitalizacija | Luceed | Odoo | Web hosting | Podrška | Servis | Kontakt
2010. - 2019. © e-Sustavi d.o.o., Dinarski put 22, 10000 Zagreb