Početna › Poslovni softver › Obračun kamata

Poslovni softver › Obračun kamata

Obrada

  • jednostavan unos stavki za obračun kamata
  • obračun vezan za partnera
  • odabir mjesečne ili godišnje kamatne stope
  • odabir obračuna sa ili bez ukamaćivanja
  • zaključenjem unosa kreira se kamatni list koji sadrži sve potrebne elemente
  • mogućnost definiranja tri poruke koje se nude kod zaključenja dokumenta (odabir jedne ili izmjena poruke)

Obračuni

  • pregled kamatnih listova (svih ili po partnerima) u zadanom periodu
  • pretraživanje po broju i datumu
  • ispis kamatnog lista na A4 format sa svim potrebnim elementima

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”
Početna | Digitalizacija | Luceed | Odoo | Web hosting | Podrška | Servis | Kontakt
2010. - 2019. © e-Sustavi d.o.o., Dinarski put 22, 10000 Zagreb