Početna › Poslovni softver › Knjiga URA, IRA, PDV

Poslovni softver › Knjiga URA, IRA, PDV

Knjiga URA

Knjiga ulaznih računa podijeljena je na knjige za:

 1. dobra i usluge iz tuzemstva
 2. uvezena dobra i usluge
 3. dane predujmove
 4. vlastitu potrošnju
 • unos stavke je jednostavan i sadrži sve potrebne podatke
 • evidencija plaćanja (datum, izvod, plaćeni iznos, pdv, iznos koji ostaje)
 • obračun plaćenih/neplaćenih računa po partnerima u zadanom periodu
 • obračun dospjelih neplaćenih računa do zadanog datuma
 • jednostavno kontiranje po svakoj stavci (poziv kontnog plana iz Financijskog knjigovodstva)
 • prijenos u Financijsko knjigovodstvo u zadanom periodu ili od-do broja, uz mogućnost kontrole kontiranja
 • obračun knjige URa sa sljedećim parametrima:
  • R1/R2 ili svi,
  • jedan ili svi partneri,
  • jedna ili sve knjige,
  • plaćeni/neplaćeni ili svi dokumenti,
  • po datumu računa ili dospijeću plaćanja
 • ispis Knjige URa po zakonskim propisima (za period)
 • ispis svih obračuna sa potrebnim parametrima

Knjiga IRA

Knjiga izlaznih računa podijeljena je na knjige za:

 1. isporuku dobara i usluga
 2. primljene predujmove
 3. vlastitu potrošnju
 • stavka se u Knjigu IR-a knjiži automatski kod izdavanja računa, pri čemu se vodi računa o tipu izlaznog računa (krajnja potrošnja, veleprodaja, izvoz)
 • evidencija plaćanja (datum, izvod, plaćeni iznos, pdv, iznos koji ostaje za platiti)
 • obračun plaćenih/neplaćenih računa po partnerima u zadanom periodu
 • automatsko kontiranje ovisno o tipu izlaznog računa
 • mogućnost samostalnog kontiranja
 • prijenos u financijsko knjigovodstvo u zadanom periodu ili od-do broja
 • ispis Knjige IRa po zakonskim propisima (za period)
 • ispis obračuna sa svim parametrima

Obračun poreza

 • obračun u zadanom periodu (s donosom iz prethodnog perioda)
 • prikaz svake stavke (pretporez, porez, uplata/povrat) s tekućim stanjem
 • ekranski prikaz PDV obrasca sa svim podacima (+ donos iz prethodnog perioda)
 • ispis PDV obrasca na A4 papir

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”
Početna | Digitalizacija | Luceed | Odoo | Web hosting | Podrška | Servis | Kontakt
2010. - 2019. © e-Sustavi d.o.o., Dinarski put 22, 10000 Zagreb