Početna › Poslovni softver › Financijsko knjigovodstvo

Poslovni softver › Financijsko knjigovodstvo

Opis

Financijsko knjigovodstvo je modul koji pruža korisniku sve potrebne mogućnosti u obradi podatka te cjelovite i kvalitetne izvještaje. U paketu s programom dolazi RRIF-ov kontni plan kojeg korisnik može prihvatiti (uz mogućnost dopunjavanja) ili definirati vlastita konta.

Temeljnice

 • unos temeljnice je jednostavan, uz mogućnost odabira tipa temeljnice (npr. URA, ZAP, itd)
 • zaključenje temeljnice nije moguće ako saldo nije nula!
 • blokada unosa datuma izvan poslovne godine (minimalna mogućnost greške)
 • mogućnost komibiniranog kunskog i deviznog knjiženja
 • podaci preneseni iz drugih programskih modula dolaze na otvorenu temeljnicu gdje se mogu izvršiti potrebne korekcije i pregled prije zatvaranja dnevnika
 • zatvaranjem dnevnika podaci se knjiže na financijske i analitičke kartice, glavnu knjigu i bilancu
 • korisnik definira analitike unutar kontnog plana (npr. analitika 1 su partneri koji su zajednički svim modulima, analitika 2 mogu biti poslovnice itd.)

Izvještaji

 • financijska kartica u zadanom periodu s mogućnošću odabira analitičkog konta
 • analitička kartica u zadanom periodu s mogućnošću odabira financijskog konta
 • ispis financijske/analitičke kartice u periodu ili od-do konta (s donosima)
 • ispis odabranog tipa temeljnice u periodu ili od-do broja
 • kumulativni promet po partnerima za zadani konto u periodu
 • pretraživanje podataka po bilo kojem parametru (omogućuje npr. da se pronađe gdje je proknjižen određeni iznos)
 • ispis svih izvještaja u A4 formatu sa svim potrebnim parametrima
 • ispis financijskih i analitičkih kartica od-do (kod ispisa dokumentacije za cijelu godinu)

Bilanca

Bilanca se kreira za zadani period, a postoji više tipova izvješća:

 • bilanca po klasama bilanca po osnovnim kontima (kumulativ po klasama)
 • bilanca po kontima (sa kumulativom po osnovnim kontima i klasama)
 • “smart bilanca” – kaskadni uvid u podatke: odabir klase, zatim osnovnog konta i na kraju konta (omogućava brz uvid u tražene podatke bez kreiranja cijele bilance)
 • ispis bilance sa sumama po osnovnim kontima i klasama

Otvorene / zatvorene stavke

 • zatvaranje stavki “ručno” – povezivanje na temelju popisa otvorenih stavki
 • zatvaranje stavki automatski preko veznog broja koji se unosi kod knjiženja ili bilježi kod automatskog prijenosa podataka (npr. broj UR-e, broj IR-e, itd)
 • zatvaranje kunskih i deviznih stavki (tečajne razlike!)
 • izvještaj otvorene/zatvorene stavke po jednom ili svim partnerima, kumulativno ili po pojedinom dokumentu
 • automatski ispis dopisa sa otvorenim stavkama za sve ili jednog partnera (u obliku dopisa)

Zaključenje godine

 • zatvaranje klase 4/7 - automatsko kreiranje temeljnice kojom se vrši zatvaranje konta iz klasa 4 i 7 (prijenos na otvoreni dnevnik)
 • prijenos početnog stanja – kreiranje temeljnice s početnim stanjem u novoj poslovnoj godini (prijenos dugovno/potražno i saldo, raspored po analitikama)

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”
Početna | Digitalizacija | Luceed | Odoo | Web hosting | Podrška | Servis | Kontakt
2010. - 2019. © e-Sustavi d.o.o., Dinarski put 22, 10000 Zagreb