Početna › Poslovni softver › Virmani

Poslovni softver › Virmani

Virmani i Knjiženje

  • ispis virmana za plaću sa svim potrebnim podacima
  • mogućnost ispisa virmana po radnim jedinicama
  • ispis virmana za kreditora
  • žiro račun i poziv na broj odobrenja pozivaju se iz predefiniranih podataka (vezano za pojedini doprinos, banku ili općinu)
  • automatsko knjiženje obračuna plaća za pojedini mjesec prema kontima koja definira korisnik

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”
Početna | Poslovni softver | Web hosting | Preuzimanja | Korisnička podrška | Servis | Kontakt
2010. - 2018. © e-Sustavi d.o.o., Dinarski put 22, 10000 Zagreb