Početna › Plaće - minimalna plaća i umanjenje osnovice za obračun doprinosa

Plaće - minimalna plaća i umanjenje osnovice za obračun doprinosa

UTO, 13.03.2018

PLAĆE
MINIMALNA PLAĆA I UMANJENJE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA NA PLAĆU

Dodana je funkcionalnost za obračun plaće djelatnicima na minimalnoj plaći koji koriste umanjenje osnovice za obračun doprinosa na plaću zajedno s ostalim djelatnicima na redovnom obračunu.

----- Djelatnici -> Doprinosi -> Definiranje umanjenja za djelatnika

U matičnim podacima djelatnika, na kartici "Doprinosi" potrebno je dodati zapis na djelatnicima koji koriste umanjenje. Pod stupcem "Tip oslobođenja od doprinosa" potrebno je odabrati "Na brutto - umanjena osnovica", a pod stupcem "% umanjenja doprinosa" upisati 50 za ovo umanjenje. Dodan je i stupac "PO doprinosa" u koji se upisuje JOPPD oznaka "0009-Primici po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena" predviđena za obračun minimalne plaće s umanjenjem doprinosa. Oznaku je, ukoliko nije otvorena, potrebno otvoriti preko opcije "JOPPD->Primici/obveze doprinosa".

----- Matični podaci -> Pozicije plaća -> Korištenje umanjene osnovice

U šifrarniku pozicija dodano je polje "Korištenje umanjene osnovice" koje je potrebno uključiti na pozicijama na kojima se može koristiti umanjenje osnovice za djelatnike na minimalnoj plaći. Napominjemo kako nije potrebno otvarati posebnu poziciju redovnog rada već na postojećoj uključiti korištenje umanjenja osnovice. Na pozicijama na kojima nije moguće korištenje umanjenja, kao što su bolovanja, stimulacije, dodatak za prekovremeni rad i ostalo ne uključuje se korištenje umanjenja osnovice.

----- Unos plaće -> Obračun minimalne plaće i umanjenje osnovice doprinosa na plaću

Dodana je funkcionalnost obračuna minimalne plaće s umanjenjem osnovice doprinosa na plaću na istom obračunu sa svim ostalim djelatnicima.

U situacijama kada djelatnik na minimalnoj plaći ima pravo na dodatak npr. za noćni rad, rad nedjeljom ili prekovremeni rad, potrebno je puni fond sati obračunati na poziciji redovnog rada po kojem se obračunava umanjenje doprinosa. A dodatak se obračunava preko posebne pozicije koja nema uključeno "Korištenje umanjene osnovice", nema uključeno "Zbraja sate" kako se sati ne bi duplirali i ima upisan koeficijent uvećanja pod "Koeficijent" (npr. za uvećanje od 50% potrebno je upisati 0,50).

 

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”
Početna | Poslovni softver | Web hosting | Preuzimanja | Korisnička podrška | Servis | Kontakt
2010. - 2019. © e-Sustavi d.o.o., Dinarski put 22, 10000 Zagreb